• 5
О biznesie
Oferta Firmy Jak rozpocząć biznes

Zasady wypełniania kontraktu elektronicznego

Uwaga! Wszystkie pola kontraktu powinny być wypełnione tylko literami angielskiego alfabetu.

 1. Kontrakt może wypełnić dowolna osoba, która skończyła 18 lat oraz chce zostać dystrybutorem firmy Vision International People Group, być zdrowym, szczęśliwym, osiągnąć sukces i nieść filozofię zdrowego trybu życia.
 2. Przed wypełnieniem kontraktu należy obowiązkowo zapoznać się z Warunkami kontraktu dystrybutora Vision.
 3. Wszystkie pola kontraktu oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.
 4. Po wypełnieniu kontraktu na podany adres elektroniczny będzie wysłany automatyczny e-mail z prośbą o potwierdzenie zamiaru zostania dystrybutorem Vision. Na ten e-mail należy odpowiedzieć w przeciągu 3-ch dni.
 5. Po wysłaniu e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zamiaru zostania dystrybutorem firmy Vision, kontrakt zostanie zarejestrowany w przeciągu 24 godzin (za wyłączeniem dni wolnych od pracy).
 6. Po zarejestrowaniu kontraktu na podany adres e-mail będzie wysłana automatyczna wiadomość z informacją o rejestracji kontraktu, jego kopią i nadanym numerze ID.
 7. Kopię kontraktu można wydrukować i wykorzystywać jako przepustkę do firm handlowych Vision.
 8. Wypełnienie i rejestracja kontraktu nie jest możliwe, jeśli:
  a. Nie są wypełnione wszystkie niezbędne pola;
  b. Nie są wpisane dane sponsora;
  c. Osoba rejestrująca się jest już dystrybutorem Vision.
 9. Wszystkie pola kontraktu (z wyjątkiem „Nazwisko” i „Imię”) powinny być wypełnione tylko literami angielskiego alfabetu.
 10. Pola „Nazwisko”, „Imię” powinny być wypełnione identycznie z wpisami w dowodzie osobistym.
 11. Posiadanie kontraktu małżeńskiego rozumie się przez wpisanie męskiego oraz żeńskiego imienia. W danych nie mogą być wymienione dwa męskie i dwa żeńskie imienia.
 12. Do kontraktu rodzinnego są wprowadzane dane tylko współmałżonka. Danych dzieci nie wolno wprowadzać do kontraktu rodzinnego. Dzieci, które skończą 18 lat mogą podpisać osobny kontrakt.
 13. Po dokonaniu rejestracji Kontraktu dystrybutor może nabyć w firmach handlowych Firmy standardowy drukowany kontrakt „bez numeru”, wypełnić go i oddać do działu АРР razem z kopią elektronicznego kontraktu. Dokonywanie zakupów produktów w firmach handlowych Vision (oprócz sklepów internetowych) i otrzymywanie wynagrodzenia prowizyjnego możliwe jest dopiero pod warunkiem posiadania standardowego drukowanego kontraktu Firmy.