BILETY

Sprzedaż biletów: od 24 lutego do 3 kwietnia (włącznie). W przypadku zakupu biletów za pośrednictwem systemu GOS do 31 marca (włącznie), pod warunkiem dokonania płatności zgodnie z zasadami obowiązującymi w GOS-ie - w ciągu 3 dni roboczych.
Bilety na VIP-Forum


Na jeden kontrakt można kupić nie więcej niż 2 bilety.

Wspaniała informacja dla dystrybutorów, którym nie udało się kupić biletów na VIP-FORUM w Moskwie.
Firma udostępniła dodatkową pulę biletów na wydarzenie.

W pierwszej kolejności bilety będą oferowane Nowym Dystrybutorom z marca. Dystrybutor, który zawarł kontrakt w marcu 2015 r. powinien spełnić następujące warunki: 

  • spełnić warunki kwalifikacji VIP do 24 marca (włącznie);
  • przesłać zgłoszenie na adres mailowy support@vip-rus.com lub do regionalnych przedstawicielstw Firmy; 
  • kupić bilet na wydarzenie VIP-FORUM Moscow do 25 marca. 

Po 26 marca pozostałe dodatkowe bilety będą dostępne dla wszystkich dystrybutorów, którzy spełnili warunki kwalifikacji, w tym dla dystrybutorów w kwalifikacji VIP ze stycznia i lutego.