Warunki kwalifikacji

Warunki kwalifikacji

W okresie obowiązywania promocji zastosowanie mają dwa określenia: Sponsor Volume (SV) oraz New Group Volume (NGV).

Sponsor Volume (SV) – to suma CV własnych zakupów oraz CV nowych dystrybutorów z pierwszej linii, którzy zostali podpisani w okresie kwalifikacyjnym. 1 SV = 1 CV

New Group Volume (NGV) – to suma CV organizacji nowych dystrybutorów z pierwszej linii.

1 NGV = 1 CV.

W okresie kwalifikacyjnym należy spełnić jeden z poniższych warunków:

  • Posiadać kwalifikację co najmniej VIP 4S w okresie kwalifikacyjnym lub po raz pierwszy zamknąć kwalifikację VIP 4S.
  • Posiadać kwalifikację co najmniej VIP 3S w okresie kwalifikacyjnym (lub po raz pierwszy zamknąć kwalifikację VIP 3S w okresie kwalifikacyjnym) i wykazać wzrost obrotu towarowego na 6 poziomach w okresie wrzesień 2014 roku – maj 2015 roku w stosunku do okresu wrzesień 2013 roku – maj 2014 roku.
  • Posiadać kwalifikację co najmniej VIP 2S w okresie kwalifikacyjnym oraz zgromadzić co najmniej 5 000 SV i 5 000 NGV.
  • Posiadać kwalifikację co najmniej VIP w okresie kwalifikacyjnym, w 7 spośród 9 miesięcy być w kwalifikacji co najmniej VIP 1S i przynajmniej w jednym miesiącu być w kwalifikacji VIP 2S. Zgromadzić co najmniej 8 000 SV i 17 000 NGV oraz wykazać łączny obrót towarowy na 6 poziomach w wysokości co najmniej 50 000 CV w okresie: wrzesień 2014 roku – maj 2015 roku (łącznie).

Warunki kalifikacji dla nowych dystrybutorów, którzy podpisali kontrakt w okresie wrzesień 2014 roku – marzec 2015 roku

Nowi dystrybutorzy mają możliwość włączenia się do określonej grupy kwalifikacyjnej w trzecim miesiącu po podpisaniu kontraktu. W tym celu powinni w miesiącu podpisania kontraktu oraz następnym miesiącu być przynajmniej aktywnym dystrybutorem.

Zaczynając od 3. miesiąca grupa kwalifikacyjna jest określana na podstawie bieżących kwalifikacji:

  • Dla grupy VIP 1S: należy od 3. miesiąca do końca okresu kwalifikacyjnego posiadać kwalifikację co najmniej VIP 1S oraz zgromadzić nie mniej niż 8 000 SV i 17 000 NGV, wykazać łączny obrót towarowy na 6 poziomach w wysokości co najmniej 50 000 CV w okresie od miesiąca podpisania kontraktu do maja 2015 roku (łącznie) oraz przynajmniej w jednym miesiącu posiadać kwalifikację VIP 2S.
  • Dla grupy VIP 2S: należy od 3. miesiąca do końca okresu kwalifikacyjnego posiadać kwalifikację co najmniej VIP 2S oraz zgromadzić nie mniej niż 5 000 SV i 5 000 NGV.

Do sumy SV i NGV tych dystrybutorów są włączane wszystkie własne zakupy, zakupy nowych dystrybutorów oraz ich organizacji – zaczynając od miesiąca podpisania kontraktu.


CV wszystkich programów OrgaNice zakupionych od marca do maja i rozłożonych na 4 (cztery) miesiące są zaliczone do SV i NGV na podróż w całości.


Dodatkowe warunki

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu nie przysługuje mu zwrot kosztów.

Obowiązkowym warunkiem udziału w Vision Voyage-2015 jest stała aktywność dystrybutora biorącego udział w promocji również po zakończeniu okresu kwalifikacyjnego aż do miesiąca organizacji przedsięwzięcia, tj. do września 2015 roku włącznie.

W przypadku niespełnienia tego warunku dystrybutor, który spełnił pozostałe warunki kwalifikacji, nie będzie uprawniony do udziału w Vision Voyage-2015.