Jakie są rodzaje decyzji marketingowych?

Decyzje marketingowe podejmowane są na różnych poziomach zarządzania, na których zorganizowany jest dany obszar. Oczywiście w firmach nie zawsze są duże zespoły, z takim podziałem funkcji, ale te poziomy są obecne nawet w małych zespołach. Mówimy tu o decyzjach na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, które możesz wykorzystać również przy tworzeniu planu marketingowego. Wyjaśnijmy teraz każdą z nich.

Decyzje strategiczne.

Są to decyzje szersze, związane z dopasowaniem celów marketingowych do strategii biznesowych. Generalnie decyzje strategiczne są decyzjami długoterminowymi, podejmowanymi przez menedżerów biznesowych lub menedżerów obszarów.
W marketingu specjaliści odpowiadają na następujące pytania.
Jakie są cele marketingowe na najbliższy rok?
Jaka jest grupa docelowa dla naszej strategii?
Ile w tym roku zainwestujemy w content marketing?
Jak będziemy oceniać wyniki firmy na rynku?

Decyzje taktyczne.

Z decyzji strategicznych powstaje plan taktyczny. Na tym poziomie decydenci uszczegóławiają realizację strategii, zwykle w średnim okresie, tak aby spełniały one cele marketingowe. Pytania takie jak te przechodzą przez decyzje taktyczne.
Jak rozdysponować budżet marketingowy na płatne nośniki?
Jakie są cele content marketingowe na ten kwartał?
Jak podzielić obowiązki między członków zespołu?
Jakich narzędzi będziemy używać do zarządzania leadami?

Decyzje operacyjne.

Decyzje operacyjne, z drugiej strony, to te, które są bardziej codzienne i sprowadzają się do indywidualnego poziomu zespołu. Są to krótkoterminowe wybory, które określają, w jaki sposób decyzje taktyczne będą stosowane na co dzień, w zgodzie z definicjami strategicznymi. Na tym poziomie należy dokonać pewnych wyborów.
Na jakie słowa kluczowe będziemy skupiać produkcję treści?
Jaki jest harmonogram tworzenia wpisów na blogu?
Jakiego języka będziemy używać we wpisach w mediach społecznościowych?
Na jakich kanałach powinniśmy być obecni, aby dotrzeć do większej liczby osób?

Następnie spróbuj pomyśleć o procesach decyzyjnych w Twojej firmie z takim podziałem na poziomy, zamiast traktować każdą decyzję w oderwaniu od innych. W ten sposób codzienne działania mogą przyczynić się do realizacji szerszych celów organizacji.